Na Kunětické hoře se otevře nové centrum pro návštěvníky, stavební ruch neutichne ani v příštích letech

Pro státní hrad Kunětická hora bude letošní rok patřit bezesporu k těm náročnějším – kromě pořádání tradičních prohlídek návštěvnických okruhů a kulturních akcí pro veřejnost totiž pozvolna spěje do finále i první etapa projektu IROP ITI „Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva“. Projekt, financovaný z větší části z prostředků Evropské unie, se zaměřil na kompletní obnovu dlouho nepřístupného západního křídla areálu, jehož podobu určil ve 20. letech minulého století architekt Dušan Jurkovič. Kromě toho byla nedávno navíc schválena druhá etapa tohoto projektu, v níž se v budoucnu pozornost správy hradu, architektů, památkářů a stavebníků soustředí především na hradní palác. Veškeré práce budou nyní opět probíhat za provozu, hrad tedy v nadcházející sezoně zůstane přístupný veřejnosti.

Již před začátkem hlavní turistické sezony se otevře obnovená prvorepubliková vestavba dřevěného objektu na severní straně nádvoří. „V této vestavbě bude umístěna nová pokladna, sloužící k prodeji vstupenek a suvenýrů, a občerstvení s příjemným posezením pro návštěvníky,“ přiblížil novou podobu návštěvnického zázemí kastelán Miloš Jiroušek. V průběhu roku  pak budou finišovat stavební práce na sousedním západním traktu, které by měly být dokončeny na podzim 2020. Poté se začne s úpravami interiérů a s instalací nových výstav a expozic. Podle plánu se celý objekt tzv. Jurkovičova paláce a šesté brány slavnostně otevře pro veřejnost začátkem sezony 2021. Nově vytvořená prohlídková trasa přiblíží zájemcům osobnost a tvorbu významného architekta Dušana Jurkoviče (1868 - 1947) a proměny Kunětické hory a tuzemské památkové péče v průběhu 20. století. Vedle cenných Jurkovičových interiérů v šesté bráně a odvážného skloubení historické a moderní architektury v přístavku nebo rozšíření výstavních a vzdělávacích možností Kunětické hory se návštěvníci mohou těšit i na působivou vyhlídku z tamního ochozu.

V těchto dnech byla příslušnými orgány schválena také druhá část projektu IROP ITI, nazvaná „Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí“, která se zaměřuje zejména na hradní palác. „Zde by měly být práce zahájeny v průběhu roku 2021,“ řekl kastelán Miloš Jiroušek.

Veškerá stavební činnost dosud probíhala za plného návštěvnického provozu a jinak tomu nebude ani letos. Veřejnost tedy může opět počítat s klasickými prohlídkami hradního paláce a kaple sv. Kateřiny, s tradičními kulturními akcemi, s letní open air scénou Východočeského divadla, které v kulisách Kunětické hory připravuje dlouho očekávanou premiéru Tří veteránů, a probíhat budou na hradě samozřejmě i svatební obřady.

Návštěvnická sezona 2020 bude na Kunětické hoře zahájena v pátek 10. dubna. EDIT 11. 3. 2020: V souladu s mimořádným opatřením ministra zdravotnictví je zahájení sezony odloženo na neurčito.