O hradu

Kunětická hora, významná dominanta východních Čech, bývá každoročně oživována rozmanitou řadou kulturních a společenských událostí. Konají se tu samozřejmě různé historicky laděné akce - šermířská vystoupení, ukázky sokolnictví či velké řemeslné trhy.
 
Do širokého povědomí se zapsala divadelní představení Východočeského divadla v Pardubicích, pořádaná pod širým nebem v jedinečných kulisách historické památky. V předešlých sezónách zde byla s velkým úspěchem hrána třeba představení Tři mušketýři, Cikáni jdou do nebe nebo Sen noci svatojánské. Letos jsou na programu Tři veteráni a po mnoha letech opět legendární Noc na Karlštejně.
 
Svou tradici si vybudoval také hojně navštěvovaný červencový hudební festival České hrady.CZ, který v podhradí hostí přední představitele současné české a slovenské hudební scény (rock, pop, funky, folk aj.). Mezi vrcholné hudební produkce pořádané na hradě pak nepopiratelně náležejí příležitostná vystoupení Filharmonie Hradec Králové (Carmina Burana!).
 
Své trvalé místo v kalendáři kulturního dění na Kunětické hoře mají kromě dalších menších divadelních a hudebních představení, netradičně pojatých filmových projekcí, ozvláštněných prohlídek apod. i různé akce a aktivity pro děti. K nejoblíbenějším patřil dětský den na konci letních prázdnin plný originálních her a soutěží. Ve školním roce jsou vyhledávané divadelně-didaktické projekty pro mateřské a základní školy, které atraktivní formou přibližují dětem život našich předků.
 
Kunětická hora se zapojuje např. do Dnů evropského dědictví, Hradozámecké noci (v roce 2012 tu dokonce probíhal její hlavní program), Hodiny Země či Keltského telegrafu. Barevným nasvícením hradu v organizátory určené dny se symbolicky připojujeme k podpoře dětí s poruchou autistického spektra nebo dětí předčasně narozených.