Hradní palác s věží (základní okruh)

Hlavní prohlídková trasa zahrnuje celý hradní palác od sklepení až po vyhlídku ve věži. Archeologie, zbrojnice, parforsy, výstava o útrpném právu, hladomorna, Rytířský sál, celé patro věnované Pernštejnům, modely hradu, historické pohlednice či originální Veselá výstava o neveselém umění stavitelském, ironicky reflektující současnou výstavbu v okolí Kunětické hory. V severním křídle paláce sídlí největší drak, jaký kdy obýval české hrady a zámky. Prohlídky jsou samostatné a jejich uváděná délka pouze orientační - záleží skutečně jen a jen na vás, vašem zájmu a tempu, které při individuálním procházení paláce zvolíte. Kdo chce, může si navíc ve stanovené časy přijít poslechnout výklad o historii.

Prozkoumat můžete celý hradní palác od sklepení až po vyhlídku ve věži. Před palácem čeká na děti výjev z erbovní pověsti Pernštejnů s chaloupkou uhlíře Věnavy a zubrem přicházejícím na lesní mýtinu. Raně renesančním portálem s vročením 1509, nacházejícím se nad bývalým padacím mostem, projdete na palácové nádvoří, na němž probíhají fakultativní výklady o historii Kunětické hory. Ve sklepních prostorách se nachází archeologická expozice se středověkými předměty nalezenými v areálu hradu během rozsáhlého průzkumu prováděném zde v uplynulých třiceti letech, a také základy hranolové věže prvního hradu ještě z předhusitských dob. Přízemí nabízí reprezentační Rytířský sál s bohatou sklípkovou klenbou, pohled do šestimetrové hladomorny a výstavu o vývoji útrpného práva Zločin a trest v českých dějinách. V prvním patře můžete navštívit hradní zbrojnici a velkou expozici, která se věnuje slavným parforsním honům - předchůdci Velké pardubické steeplechase. Doplněna byla o soubor restaurovaných palných zbraní.

 

Druhé patro s krásnou vyhlídkou do okolí je zasvěceno Pernštejnům: velká podlahová mapa rybničního systému, který v okolí Kunětické hory od konce 15. do zhruba 18. století tvořilo víc jak 200 chovných rybníků různé velikosti, rodová linie Pernštejnů a model hradu, přibližující v měřítku 1:200 jeho podobu právě za časů mocných pánů s erbem se zubří hlavou (kdy patřil k nejdůmyslněji opevněným objektům v rámci království). Cestou do věže minete model hradu zachycující podobu z 20. let 20. století, výstavu historických pohlednic, a těsně pod věží určitě doporučujeme Veselou výstavu o neveselém umění stavitelském, která velmi originálně a s ironickým odstupem reflektuje současnou výstavbu v okolí Kunětické hory. Ve věži jistě oceníte nezapomenutelný výhled na Orlické hory, Krkonoše, Železné hory... Pardubicko, Chrudimsko i Královéhradecko odtud budete mít doslova jako na dlani.


• Prohlídka tohoto okruhu je vždy samostatná, tj. bez průvodce. Zakoupíte vstupenku a rovnou vyrážíte.

• Fakultativní výklady o historii hradu si zájemci mohou poslechnout v přízemí paláce obvykle v každou celou hodinu (není-li uvedeno jinak). Otevírá-li hrad v 10.00, první výklad bude následovat v 11.00. Zavírá-li v 16.00 (resp. 17.00/17.30), poslední výklad proběhne v 15.00 (resp. 16.00). Aktuální časy výkladů jsou k dispozici v pokladně a u vstupu do paláce.

• Časy vpravo u návštěvní doby vymezují první a poslední možný vstup na prohlídku tohoto okruhu.

Základní informace

  • délka 45 minut
  • neomezeně

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 1.–27. 3. uzavřen
28. 3.–31. 3. so–ne 10.00–15.30
1. 4.–9. 4. so–ne 10.00–15.30
10. 4.–13. 4. po, pá, so, ne 10.00–15.30
14. 4. (út) uzavřen
15. 4.–30. 4. so–ne 10.00–15.30
1. 5.–31. 5. út–ne 9.30–17.00
1. 6.–30. 6. út–ne 9.30–17.00
1. 7.–5. 7. út–ne 9.30–17.00
6. 7. po 9.30–17.00
7. 7. (út) uzavřen
8. 7.–31. 7. út–ne 9.30–17.00
1. 8.–31. 8. út–ne 9.30–17.00
1. 9.–27. 9. út–pá 10.00–15.30
1. 9.–27. 9. so–ne 10.00–16.30
28. 9. po 10.00–16.30
29. 9. (út) uzavřen
30. 9. st 10.00–15.30
1. 10.–27. 10. so–ne 10.00–15.30
28. 10. st 10.00–15.30
29. 10.–31. 10. so–ne 10.00–15.30
1. 11. ne 10.00–15.30
2. 11.–31. 12. uzavřen

Vstupné

Výklad v češtině

  • Dospělí 120 Kč
  • Děti do 6 let zdarma
  • Organizované skupiny dětí z mateřských škol (poplatek na 1 osobu) v rámci mimořádného okruhu Děti na Kunětické hoře 30 Kč
  • Mládež 6-18 let, držitelé platné karty ISIC, EYCA, senioři nad 65 let, dospělí po předložení vstupenky ze ZOO Liberec 80 Kč
  • Rodinné vstupné (max. 2 dospělí a 1 až 3 děti do 15 let) 310 Kč
  • Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, průvodci držitele průkazu ZTP/P, držitelé karet ICOMOS, zaměstnaneckých průkazů Národního muzea, zaměstnanci Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací, kteří se prokáží průkazem dané organizace opatřeným fotografií držitele a přelepkou MK; držitelé zaměstnaneckých průkazů NPÚ (max. 1 + 3 rodinní příslušníci), držitelé průkazu Náš člověk, volných vstupenek NPÚ, pedagogický doprovod školních skupin a dozor organizovaných dětských skupin v počtu 1 osoby doprovodu na 10 dětí, novináři po předchozí akreditaci, pověřený průvodce cestovních kanceláří s předem rezervovanými skupinami v počtu max. 1 průvodce na skupinu o minimálně 15 osobách zdarma
  • Organizované skupiny osob, kdy jednotlivec by měl vstup zdarma (netýká se zájezdů MŠ a ZŠ) 20 Kč

nutnost rezervace pouze pro skupiny