Přírodní rezervace Baroch

Leží jižně od obce Hrobice. Jedná se o zazemněný rybník, kde se nacházejí ojedinělá lesní a luční společenství a zároveň je známou ornitologickou lokalitou.

Související památky

Baroch, pozůstatek rozsáhlé pernštejnské rybniční soustavy, si oblíbili třeba bukač velký, husa velká, kachna divoká, chřástal vodní, chřástal kropenatý, chřástal malý, rákosník velký, moták pochop a další. Rákosový porost poskytuje útočiště i pro mnoho druhů vážek a obojživelníků jako jsou čolek obecný a velký, blatnice skvrnitá nebo rosnička zelená. Navíc tu přebývá i volně žijící stádo divokých koní.