Hradní palác s věží (z důvodu probíhající památkové obnovy hradního paláce je pro rok 2022 tento okruh uzavřen)

Prohlídková trasa zahrnuje celý hradní palác od sklepení až po vyhlídku ve věži. Archeologie, zbrojnice, parforsy, výstava o útrpném právu, hladomorna, Rytířský sál, celé patro věnované Pernštejnům, modely hradu, historické pohlednice či třeba originální Veselá výstava o neveselém umění stavitelském, s nadsázkou reflektující současnou výstavbu v okolí Kunětické hory. V severním křídle paláce sídlí největší drak, jaký kdy obýval české hrady a zámky. Prohlídky jsou samostatné a jejich uváděná délka pouze orientační - záleží skutečně jen na vás, vašem zájmu a tempu, které při individuálním procházení paláce zvolíte. Kdo chce, může si navíc ve stanovené časy přijít poslechnout výklad o historii.

Prozkoumat můžete celý hradní palác od sklepení až po vyhlídkovou věž. Před palácem čeká na děti výjev z erbovní pověsti Pernštejnů s chaloupkou bájného uhlíře Věnavy a zubrem přicházejícím na lesní mýtinu. Odvážlivci mohou zkusit rozpohybovat zubra na dřevěném mechanismu v paláci vedle zvoničky. Raně renesančním portálem s vročením 1509, nacházejícím se nad bývalým padacím mostem, projdete na palácové nádvoří, na němž ve stanovené časy probíhají fakultativní výklady o historii Kunětické hory. Ve sklepních prostorách se nachází archeologická expozice se středověkými předměty nalezenými v areálu hradu a základy hranolové věže ještě z předpernštejnských dob. Přízemí nabízí reprezentační Rytířský sál s bohatou sklípkovou klenbou, pohled do šestimetrové hladomorny a výstavu o vývoji útrpného práva Zločin a trest v českých dějinách. V prvním patře můžete navštívit hradní zbrojnici a velkou expozici, která se věnuje slavným parforsním honům - předchůdci Velké pardubické steeplechase. Doplněna byla o soubor zrestaurovaných palných a chladných zbraní.

 

Druhé patro s krásnou vyhlídkou do okolí je celé zasvěceno Pernštejnům. Projít se můžete po podlahové mapě rybničního systému, který v okolí Kunětické hory od konce 15. do zhruba 18. století tvořilo víc jak 200 chovných rybníků různé velikosti. Nebo se inspirujte u rodové linie Pernštejnů se zajímavostmi ze života jejich elitních příslušníků. Ručně kolorovaný model hradu vám v měřítku 1:200 přiblíží jeho vrcholnou podobu právě za časů mocných pánů s erbem se zubří hlavou, kdy patřil k vůbec nejdůmyslněji opevněným hradním objektům v rámci celého království. Cestou do věže minete model zachycující podobu areálu z 20. let 20. století, výstavu historických pohlednic s tematikou hradu, a těsně pod věží určitě doporučujeme Veselou výstavu o neveselém umění stavitelském, která velmi originálně a s nadsázkou reflektuje současnou výstavbu v okolí Kunětické hory. Ve věži jistě oceníte nezapomenutelný výhled na Orlické hory, Krkonoše, Železné hory... Pardubicko, Chrudimsko i Královéhradecko odtud budete mít doslova jako na dlani.


• Prohlídka tohoto okruhu je vždy samostatná, tj. bez doprovodu průvodce. Zakoupíte vstupenku a rovnou vyrážíte.

• Fakultativní výklady o historii hradu si zájemci mohou poslechnout v přízemí paláce obvykle v každou celou hodinu, není-li uvedeno jinak. Otevírá-li hrad v 10.00, první výklad bude následovat v 11.00. Zavírá-li v 16.00 (resp. 17.00/17.30), poslední výklad proběhne v 15.00 (resp. 16.00). Aktuální časy výkladů jsou k dispozici v pokladně a u vstupu do paláce.

• Časy vpravo u návštěvní doby vymezují první a poslední možný vstup na prohlídku tohoto okruhu.

Základní informace

  • délka 45 minut
  • neomezeně

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2022
1. 1.–31. 12. uzavřen

Uvedené časy označují první a poslední možný vstup na prohlídku.

Vstupné

nutnost rezervace pouze pro skupiny