Král na hradě Kunětická hora

Netradiční prohlídka

  • hrad Kunětická hora ()
  • 12. 7. 2020
  • 11.00–16.30
  • Vstup na nádvoří (program SHŠ Fortis): zdarma. Vstupné do paláce (Král na hradě + pasování na rytíře): běžné, dle cenového výměru na prohlídku hradu

Návštěva krále Vladislava Jagellonského u pana Viléma z Pernštejna na hradě Kunětická hora po 523 letech.

V 11.00, 13.30, 15.00 a 16.30 můžete v hradním paláci zhlédnout kostýmované výklady vedené formou dialogu dvou historických postav – krále Vladislava Jagellonského a hofmistra Viléma II. z Pernštejna, spojené navíc s ceremonií pasování návštěvníků na rytíře. Touto akcí si připomínáme skutečnou událost z 22. července 1497, kdy v severním křídle hradního paláce Vladislav Jagellonský pasoval na rytíře malé Vilémovy syny Vojtěcha a Jana.

O doprovodný program se postará skupina historického šermu Fortis (divadelní scénky na nádvoří, hudba, šerm apod.)

Program na nádvoří (SHŠ Fortis): zdarma
Program v hradním paláci (návštěva krále, ceremonie pasování na rytíře): 120 Kč základní vstupné, 80 Kč snížené vstupné, 310 Kč rodinné vstupné

Program:

10:30 prohlídka kaple

11:00 Král na hradě (palác)

11:30 Vystoupení SHŠ Fortis (nádvoří)

12:00 prohlídka kaple a navazující výklad o historii hradu

13:00 prohlídka kaple

13:30 Král na hradě (palác)

14:00 Vystoupení SHŠ Fortis (nádvoří)

14:30 prohlídka kaple

15:00 Král na hradě (palác)

15:15 Vystoupení SHŠ Fortis (nádvoří)

16:00 prohlídka kaple

16:30 Král na hradě (palác)

17:00 Vystoupení SHŠ Fortis (nádvoří)

Individuální prohlídky hradního paláce jsou možné kdykoli mezi 9:30 a 17:00.