Král na hradě Kunětická hora

Netradiční prohlídka

  • hrad Kunětická hora ()
  • 14. 7. 2019
  • 11.00–16.30
  • Vstup na nádvoří: zdarma. Vstupné do paláce: běžné, dle cenového výměru na prohlídku hradu

Návštěva krále Vladislava Jagellonského u svého rádce, pana Viléma z Pernštejna, na hradě Kunětická hora po 522 letech.

V 11.00, 13.30, 15.00 a 16.30 můžete zhlédnout kostýmované výklady vedené formou dialogu dvou historických postav – krále Vladislava Jagellonského a hofmistra Viléma II. z Pernštejna, spojené navíc s ceremonií pasování návštěvníků na rytíře. Touto akcí si připomínáme skutečnou událost z 22. července 1497, kdy v severním křídle hradního paláce Vladislav Jagellonský pasoval na rytíře malé Vilémovy syny Vojtěcha a Jana.

Program zpestří skupina historického šermu Fortis (vojenské ležení, divadelní scénky, výstava zbraní, hudba...).

Program:

10:30 prohlídka kaple

11:00 Král na hradě

11:30 Vystoupení SHŠ Fortis

12:00 prohlídka kaple

13:00 prohlídka kaple

13:30 Král na hradě

14:00 Vystoupení SHŠ Fortis

14:30 prohlídka kaple

15:00 Král na hradě

15:15 Vystoupení SHŠ Fortis

16:00 prohlídka kaple

16:30 Král na hradě

17:00 Vystoupení SHŠ Fortis

Prohlídky hradního paláce kdykoli mezi 9:30 a 17:00.