Král na hradě - návštěva Vladislava Jagellonského na Kunětické hoře

Návštěva krále Vladislava Jagellonského u pana Viléma z Pernštejna na hradě Kunětická hora po 527 letech.

V 11.00, 13.30, 15.00 a 16.30 můžete v hradním paláci zhlédnout kostýmované výklady vedené formou dialogu dvou historických postav – krále Vladislava Jagellonského, který se na Kunětické hoře zastavil na své cestě do Uher, a hofmistra Království českého Viléma II. z Pernštejna, spojené navíc s ceremonií pasování návštěvníků na rytíře. Touto akcí si připomínáme skutečnou událost z 22. července 1497, kdy v severním křídle hradního paláce pasoval panovník na rytíře malé Vilémovy syny Vojtěcha a Jana.

Součástí akce bude i výstavka replik historických zbraní a dobových oděvů nebo ukázky tanců s možností zapojení široké veřejnosti. Na své si u nás přijdou dospělí i děti.

Individuální prohlídky hradního paláce jsou možné kdykoli mezi 9.30 a 17.00.