Průzkumy památek I/2021

Podrobné informace

Kategorie:

Průzkumy památek

Rok vydání:

2021

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

německy

Počet stran:

132

catalog Tištěná verze

200 Kč

skladem

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče.

Obsah:

Úvodník

  • František R. Václavík / Nulla dies sine technologia?

Studie

  • Václav Zeman / Činnost litoměřického barokního stavitele Petra Versy na šporkovském panství Konojedy
  • Jan Žižka / K podobě vrchnostenských hospodářských dvorů na jižní Moravě od závěru 17. století do konce 19. století
  • Leoš Mlčák / Stavebněhistorický průzkum hospodářského dvora premonstrátské kanonie na Hradisku u Olomouce
  • Daniel Lyčka / Loosdorf s hradem v Laa an der Thaya (Lávě nad Dyjí) v Dolních Rakousích za Jana (I.) Josefa knížete z Liechtensteina v letech 1781–1810
  • Anna Grossová / Jano Köhler coby završitel díla Dušana Jurkoviče na Hostýně: „Iluze a skutečnost“

Materiálie

  • Filip Facincani, Miroslav Kovář / K poznání tvarosloví zlatokorunského kláštera
  • Zdeněk Vácha / Poznámky k vybraným pozdně gotickým kamenným reliéfům na jižní Moravě
  • Pavel Šopák / Stavby Franze Kachlera na severní Moravě a ve Slezsku

Recenze

  • Pavel Kroupa / Günter Donath – Frank Richter: Gärten aus Stein. Die Pflanzenwelt des Naumburger Meisters