Průzkumy památek I/2013

Podrobné informace

Kategorie:

Průzkumy památek

Rok vydání:

2013

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

284

catalog Tištěná verze

200 Kč

poslední výtisky

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

 

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. 
Obsah:

Úvodník

 • Petr Macek: Dvě východska při zkoumání historických staveb

Studie

 • Pavel Kroupa: Pozdně gotické tendence v architektuře 13. a 14. století - příspěvek k tématu
 • Jan Beránek, Jan Kypta, Filip Laval, Zdeněk Neustupný: Raně gotický závěr chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně
 • Petr Pavelec: Nástěnné malby v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Žumberku jako médium paměti a „Institutio Christianae religionis“
 • Kateřina Adamcová:Transfery dvou sousoší na Karlově mostě. Nový pohled na sochařskou dílnu Jana Brokoffa v době okolo roku 1710
 • Terezie Šiková: Pozdně barokní sochařská dílna v Čimelicích u Písku – Jan Karel Hammer (1697–1759?)
 • Petra Načeradská: Pavilon Marie Terezie ve Veltrusech. Historický průzkum k dějinám stavby
 • Jaroslav Zeman: Architekt Fritz Lehmann. Příspěvek k poznání „periferní“ meziválečné architektury

Materiálie

 • Vladislav Razím: Věž hradu Gutštejna
 • Jan Anderle; Milena Hauserová: Další zjištění k románské podobě kostela ve Svojšíně
 • Petra Dohnalová, Jiří Bláha: Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela sv. Jana Křtitele v Kurdějově
 • Aleš Mudra: Průzkum sochařství ve fondech hradů a zámků – středověké sochy a jejich nápodoby
 • Pavel Zahradník: Dvě poznámky k činnosti Jana Blažeje Santiniho-Aichela v Rajhradě

Metodické články

 • Ladislav Bezděk, Martin Frouz: Fotodokumentace památek a potřeba jednotného metodického postupu
   

Recenze

 • Jan Kypta: Petr Čehovský: Kamenné skulptury v Podyjí 1480–1550 Edice Memoria artis. Vyd. Univerzita Palackého v Olomouci. Olomouc 2012. 335 s.
 • Jan Kypta: Dalibor Prix: Dlouhý presbytář kostela v Žárech. K sakrální architektuře moravsko-slezského pomezí kolem roku 1300 Vyd. Slezská univerzita v Opavě. Opava 2011.