Průzkumy památek I/2015

Podrobné informace

Kategorie:

Průzkumy památek

Rok vydání:

2015

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

152

catalog Tištěná verze

200 Kč

poslední výtisky

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. 
Obsah:

Úvodník

  • Helena Soukupová: Stodesáté narozeniny Václava Mencla 

Studie

  • Jan Kypta, Robert Šimůnek, Jan Veselý: Kostel v Neustupově jako nekropole renesanční šlechty. Mikrosvět rezidenční vsi (1450–1620) 

  • Adam Sekanina: Jan Antonín Richter (1712–1762). Olomoucký barokní sochař ve stínu svého mistra 

  • Pavel Zahradník: Návrh architekta Jana Josefa Wircha na nový způsob stavby venkovských i městských budov a jeho další osudy 49–64

  • Alena Řičánková, Jaroslav Zeman: První liberecká „kinema“. Kino jako stavební typ a symbol nové doby 

Materiálie

  • Ivan Peřina: K románské stavební etapě kostela sv. Mikuláše v Drchlavě 

  • Aleš Mudra, Michal Patrný: Věžová sanktuaria v Českých zemích v období konfesionalizace 

  • Eliška Racková, Jitka Svobodová: Renesanční jádro zámku v areálu Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem - výsledky operativní dokumentace 

  • Matěj Kruntorád: Zámek Hajany a jeho stavební vývoj 

  • Aleš Navrátil: „Prachárna Hlídka 4“ ve špilberském parku 

Zprávy 

Recenze