Staletá Praha 1/2019

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2019

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky

Počet stran:

180

catalog Tištěná verze

120 Kč

poslední výtisky

Koupit

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Studie                                                                                                                                                                                                  

  • Pavel Kalina / Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Tradiční symbolika a moderní konstrukce. Průmyslový palác na pražském Výstavišti je nejen ukázkou možností české aplikované vědy a techniky konce 19. století, ale také místem rozvinutí rozsáhlého ikonografického programu zakotveného ve státoprávní tradici českých zemí
  • Josef Holeček / Tvarové řešení Průmyslového paláce. Originální syntéza historizující architektury a moderní ocelové konstrukce. Podrobný stavebněhistorický průzkum prováděný v úzké součinnosti s restaurátory prokázal zvláštní a ojedinělé konstrukčně tvarové, výtvarné i symbolické rysy Průmyslového paláce v kontextu dobových zahraničních výstavních pavilonů i ocelových konstrukcí
  • Josef Klazar / Pražské stopy Jaroslava Pantaleona Majora. Dílo žáka Beuronské umělecké školy jako obraz doby. Informace získané studiem archivních materiálů a dobové literatury přinášejí nový pohled na široký rozsah Majorovy umělecké činnosti, z níž je detailně představena jeho pražská tvorba, a přibližují i méně známé kapitoly ze života umělce v církevním prostředí, během první světové války i v nových podmínkách samostatné republiky

Materiálie                                                                                                                                                                                       

  • Tomáš Berger / Alfons Mucha: Slovanská epopej. Technologický a restaurátorský průzkum. Plátna Slovanské epopeje byla podrobena důkladnému průzkumu malířské techniky a užitých materiálů prostřednictvím komparace optických a laboratorních metod, které prokázaly jednotu pevného autorského záměru, brilantního provedení a tvůrcovy jasné vize dalšího nakládání s dílem
  • Hedvika Křížová / Novostavby a dostavby církevních budov v Praze mezi lety 1980–2000. Smíchov – Strašnice – Kobylisy. V současné době stoupajícího zájmu o architekturu 80. a 90. let 20. století jsou poprvé souhrnně prezentovány pražské novostavby a dostavby sakrálních objektů, které tvoří nedílnou součást moderní architektury Prahy

Bibliografie                                                                                                                                                                                            

  • Věstník Klubu Za starou Prahu (1910–2015): Místní rejstřík – část 1 (katastry Velké Prahy, Autorský rejstřík – Errata

Aktuality  

  • Nově prohlášená národní kulturní památka na území hl. m. Prahy v roce 2018