Staletá Praha 2/2017

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

176

catalog Tištěná verze

120 Kč

poslední výtisky

Koupit

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Studie                                                                                                                                                                                                    

  • Jan Havrda, Miroslav Kovář, Anna Žďárská / Dominikánský klášter sv. Klimenta v Praze na Starém Městě. Rekonstrukce staroměstského Klementina umožnila vůbec poprvé prozkoumat významné části nejstaršího českého dominikánského konventu, který zanikl při barokního výstavbě jezuitské koleje.
  • Jana Maříková-Kubková, Iva Herichová / Revize mladších stavebních fází kostela Panny Marie na Pražském hradě/Hradčanech. Po příspěvku z roku 2015 následuje pokračování, jehož tématem je osud stavby známé jako kostel Panny Marie v 10. a 11. století, doplněné o nové poznatky a veškerou měřickou dokumentaci k fázi nejstarší z 9. století, kdy stavba vznikla a sloužila jako pohřební kaple.
  • Jan Havrda, Anna Žďárská / K pohřbívání v pravobřežní části pražské předlokační aglomerace v 9. a 10. století. Objev pohřebiště v areálu Klementina. Nález rozsáhlého raně středověkého pohřebiště u staroměstského konce Karlova mostu posloužil k shrnutí poznatků o pohřbívání na pražském pravobřeží v době před intenzivním osídlením této části historického jádra Prahy.

Materiálie                                                                                                                                                                                       

  • Tomasz Cymbalak , Miroslav Kovář / Na okraj stavebního vývoje kostela sv. Michala na Starém Městě v Praze. Doplnění a shrnutí nových poznatků získaných archeologickým a stavebněhistorickým výzkumem západní části kostela sv. Michala na Starém Městě.
  • Michal Bureš, Jan Pařez / Neznámý protiletecký kryt v Praze 6-Bubenči. Archeologické nálezy interpretované na základě rozsáhlého archivního výzkumu umožnily datovat vznik i fungování neznámého protileteckého krytu do období protektorátu Čechy a Morava.

Aktuality                                                                                                                                                                                                

  • Stavebněhistorické a operativní průzkumy provedené na území hl. m. Prahy v roce 2016
  • Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2016