Staletá Praha 1/2023

Podrobné informace

Kategorie:

Staletá Praha

Rok vydání:

2023

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

164

catalog Tištěná verze

120 Kč

skladem

Koupit

120 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Praze

Časopis Staletá Praha je multioborový recenzovaný časopis zaměřený na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze, zařazený na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR, směřující do vědecké obce i do řad kulturní veřejnosti. Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých historických disciplin související s movitými i nemovitými pražskými památkami. Vychází dvakrát ročně v češtině s cizojazyčnými souhrny. Je vydáván NPÚ, územním odborným pracovištěm v Praze a navazuje na řadu stejnojmenných sborníků, vydávaných pražským památkovým ústavem od roku 1965.
Obsah:

Články / Articles                                                                                                                                                                

  • Petr Uličný / Kouzlo vyhlídky. Hrad Václava IV. na Zderaze v Praze. Kresba Roelandta Saveryho z doby kolem roku 1610, identifikovaná jako detailní zobrazení zcela zaniklého hradu Václava IV. na Zderaze, podnítila úvahy nad neobvyklou formou tohoto královského sídla.
  • Kristýna Kalousková / Historické inventáře kostela Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu. Archivní průzkum inventárních soupisů movitého majetku v kostele Nejsvětějšího Salvátora, které vznikaly od počátku 17. až do 2. poloviny 20. století, byl impulzem pro záměr edičně zpracovat a zpřístupnit vybrané části čtyř inventářů, jež nejlépe vypovídají o podobě a proměnách interiéru významné pražské sakrální stavby.
  • Filip Srovnal / Ke stavebním proměnám interiéru kostela Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu. Analýza historických plánů, písemných pramenů a dochované stavební situace přináší nová zjištění k vnitřnímu prostorovému uspořádání presbytáře a s ním sousedících bočních kaplí významného staroměstského kostela.
  • Martina Koukalová / Architektka Augusta Müllerová (1906–1984) Augusta Müllerová byla jednou z prvních českých architektek, které si v doposud mužském oboru musely své postavení teprve vybojovat. Přestože realizovala jen málo svých projektů, její návrhy a společenská angažovanost dobře ilustrují nelehkou dobu, v níž žila.

Aktuality

Letenský kolotoč (Rozhovor s Karlem Ksandrem, generálním ředitelem Národního technického muzea)

Nově prohlášené nemovité kulturní památky na území hl. m. Prahy v roce 2022

Za Petrem Sommerem (1949–2023)