Výstava Krnov – historie, archeologie ukazuje nové poznatky archeologických výzkumů

Archeologické výzkumy realizované v Krnově v posledních letech přinesly zásadní poznatky. Například ten, že Krnov patřil k několika městům s kamennými hradbami vystavěnými již před koncem 13. století. Vědci získali zcela nové informace o středověké podobě a stavebním vývoji kostela sv. Martina a o dalších krnovských sakrálních objektech. Výstava ukazuje tyto nálezy v širších kulturněhistorických souvislostech. Nastiňuje život a fungování městského organismu a jeho každodennost ve středověku a raném novověku.

Výstava byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 23. června v Krnovské synagoze. Vernisáž byla zároveň křtem stejnojmenné publikace vydané Národním památkovým ústavem v závěru roku.

„Výsledky nejnovějších archeologických výzkumů v areálu farního kostela sv. Martina jsou zaznamenány rovněž v odborné publikaci KRNOV – historie, archeologie,“ říká Michal Zezula, ředitel ostravského pracoviště Národního památkového ústavu. „O prázdninách se stejnojmenná výstava rozšíří z Krnovské synagogy na místa archeologických výzkumů, do ulic města. Veřejnosti tak prostřednictvím pěti venkovních panelů představíme zjištěné informace. Velká část poznatků prezentovaných na výstavě a v publikaci byla získána v rámci vědeckovýzkumné činnosti Národního památkového ústavu podporované Ministerstvem kultury ČR. Realizace obojího by ale nebyla možná bez velkorysé podpory města Krnov, které si velmi vážíme,“ dodává Michal Zezula.

„Návštěvníci mohu vidět několik výjimečných předmětů, jako například torzo kameninové nádoby či fragment architektonického článku. Ten byl nalezen v sondě u jižního boku presbytáře kostela sv. Martina. S jistou dávkou opatrnosti můžeme fragment považovat za doklad pozdně románského farního kostela, založeného zeměpánem v počátcích města Krnova,“ říká Markéta Kouřilová, kurátorka výstavy. „Podařilo se nám zapůjčit donaci Mikuláše I., tedy listinu z roku 1281, kterou vévoda Mikuláš I. daroval Krnovu 24 lánů lesa u řeky Opavice. Stabilizace poměrů v nově založeném městě byla důležitým předpokladem pro jeho další fungování a rozvoj. Listina je součástí impozantního konvolutu historických pramenů a rozmanitých poznámek, které v 19. století shromažďoval krnovský lékárník Johann Spatzier. Jeho pozůstalost je uložena v Zemském archivu v Opavě,“ pokračuje kurátorka výstavy.                              

 

 

 

Související akce

Vernisáž výstavy a křest knihy Krnov – historie, archeologie

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

krnov

23. 6. 2016

17.00

Výstava Krnov – historie, archeologie

A8C451E9-0A81-4DC5-AF0F-5FBC86C8FA32 Výstava

Krnovská synagoga, Soukenická 83/28

24. 6. 2016 – 29. 9. 2016