Průzkumy památek II/2017

Podrobné informace

Kategorie:

Průzkumy památek

Rok vydání:

2017

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

120

catalog Tištěná verze

200 Kč

poslední výtisky

Koupit

200 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP středních Čech

Časopis Průzkumy památek vychází dvakrát ročně od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. 

 

Obsah:Úvodník


Studie


Materiálie

Recenze


Z odborného tisku