Na pardubických hradech a zámcích skončila hlavní sezona, otevřený zůstává zámek Slatiňany, chystají se adventní prohlídky na Litomyšli

Poslední říjnovou nedělí byla ukončena sezona na hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu – čtyři pardubické památky k tomuto datu navštívilo celkem 85 002 návštěvníků. Slatiňanský zámek zůstává otevřený vždy od čtvrtka do soboty.

„Letošní návštěvnost byla vyšší než v uplynulém roce o dva tisíce osob a nejsme ještě na finálních údajích, neboť zámek Slatiňany je nadále zpřístupněn a chystají se adventní prohlídky Litomyšle. Hrad Kunětická hora se těšil stejnému zájmu jako loni, kdy zde jsou umožněny pouze komentované prohlídky Jurkovičova paláce s ohledem na probíhající projekt IROP-ITI, své příznivce má i hrad Litice, který musel být předčasně uzavřen“, komentuje konec sezony Miloš Kadlec, ředitel Územní památkové správy na Sychrově, pod jehož vedení spadají čtyři památky na Pardubicku, osm památek na Liberecku a dalších pět na Královéhradecku. Celková návštěvnost památek v Pardubickém kraji však nedosáhla počtů před dvěma lety, kdy v roce 2019 navštívilo výše uvedené objekty skoro sto tisíc návštěvníků.

Na zámku v Litomyšli začala v minulém týdnu oprava nevhodné omítky opěrné zdi francouzské zahrady. Rozsáhlé poškození omítky je způsobeno krystalizací vodorozpustných solí, které zdivo kontaminují. K účinnému odstranění příčin byl stavební zásah rozdělen do dvou let. Letos je snímána nevhodná sanační omítka, budou odstraněny a zlikvidovány výkvěty solí a bude provedeno dočasné nahození povrchu zdiva obětovanou omítkou. Ta cihelné zdivo na zimní období ochrání a zároveň umožní odstranit část solí před finální úpravou. V sezoně 2023 pak bude provedena revize odvodnění rubové strany zdi, která je na straně do zahrady výrazně zatížena navýšeným terénem. K finální úpravě povrchu zdiva bude použita speciální kapilárně aktivní omítka, která je schopna odolávat dlouhodobému zatížení vodorozpustnými solemi. Toto řešení do budoucna umožní provádět lokální opravy nátěru a dalších poruch, jejichž vznik bohužel nelze na této namáhané konstrukci zcela vyloučit.

1. července se litomyšlský zámek stal dějištěm zasedání Evropské komise v čele s její předsedkyní Ursulou van der Leyenovou a premiérem Petrem Fialou. Správa zámku také pokračovala ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Smetanova Litomyšl; v nádvoří, parku i samotném zámku proběhlo během sezony velké množství kulturních akcí, divadelních představení, interiéry zámku doplnila květinová aranžmá, proběhly noční prohlídky apod.  Byl dokončen památkový záměr na obnovu anglické části parku, byl zadán stavebně historický průzkum parku a francouzské zahrady. Pro milovníky vánoční atmosféry budou připraveny prohlídky nazdobeným zámkem o víkendech 10.–11. a 17.–18. prosince.

Slatiňanský zámek zůstává veřejnosti otevřený od čtvrtka do soboty, zámecká zahrada je ale v zimních měsících uzavřena; park je přístupný celoročně. V letošní sezoně byla zahájena obnova zdí a oplocení nad náhonem. Velká část sezony byla věnována odstraňování následků škod po větrné smršti (supercela 20.6.), kdy musel být dočasně uzavřen areál, došlo k nucenému kácení, úklidu množství polámaných větví  a následným arboristickým ořezům, nové výsadbě, ale také opravě  poškozené střechy na zámku a č. p. 30, bylo nutné opravit ploty.

Správa zámku se zapojovala do národních i mezinárodních akcí - Dny evropského dědictví, Mezinárodní den památek; byly pořádány kastelánské prohlídky Pokrok nezastavíš!, velkému zájmu se těšily hrané prohlídky pro rodiny s dětmi, programy v zahradě a také vzdělávací akce pro školy.  Areál dětského hospodářství začaly obývat holandské zakrslé kozy a dotvořily tak iluzi funkčnosti tohoto obnoveného celku.

Interiér zámku byl obohacen o zrestaurovaný karambolový stůl, který se do knihovny vrátil po více jak 100 letech, probíhá identifikace a popisy předmětů hipologických sbírek jako přípravná fáze k instalaci Hipologického muzea. Speciální vánoční prohlídky proběhnou ve Slatiňanech 1.–4., 8.–11., 15.–18., 21.–23. a 29.–31. prosince.

Na hradě Kunětická hora byl trvalý zájem o komentované prohlídky okruhu Dušan Jurkovič, básník dřeva. Loňský enormní zájem byl dokonce překročen o 400 osob (celkem 13 703 návštěvníků). Na Kunětické hoře nadále probíhá projekt IROP ITI Kunětická hora - Divadlo na hradě i v podhradí (https://www.hrad-kunetickahora.cz/cs/o-hradu/Provedeni-restauratorskych-praci-a-pamatkove-obnovy-objektu-hradniho-palace), jenž je primárně zaměřen na obnovu hradního paláce a kaple a také na revitalizaci přírodního amfiteátru v podhradí. Hradní palác i kaple jsou veřejnosti nadále uzavřeny a limitují celkový provoz hradu. Na rondelu pod věží se odehrála oblíbená představení Východočeského divadla v Pardubicích, správa hradu se zapojila do Dnů evropského dědictví, byla realizována divadelní představení pro děti, koncerty a pod hrad se také vrátil oblíbený festival Hrady.cz.  

Správa hradu Litice připravila pro letošní sezonu mimořádný prohlídkový okruh Po stopách hradní architektury, který byl realizován ve vybraných termínech a je vhodný zejména pro zájemce o fortifikaci a architektonické detaily objektu. V letních měsících byly realizovány noční prohlídky pro objednané skupiny, byl zpřístupněn tzv. dolní hrad, pokračovala spolupráce se skautským oddílem z Jilemnice a studenty Střední školy gastronomické a technické v Žamberku. Kompletně bylo upraveno a zatravněno nádvoří hradu. Sezona na Liticích byla ukončena předčasně dne 13.9. z důvodu nestabilního skalního masivu v hradním areálu, konkrétně mezi druhou a třetí bránou. Byl zrealizován geologický průzkum a v současné době se pracuje na projektu k vyřešení stabilizace tohoto skalního útvaru (odstranění části zeminy, odsekání opadávajících, nezpevněných menších částí, využití výztuží apod.).

Letošním tématem projektu Po stopách šlechtických rodů byly šlechtické slavnosti a zábavy.

13. ročník tohoto projektu se bude věnovat rodu Harrachů s názvem Harrachové – Vznešenost zavazuje. Podrobnosti k projektu budou uvedeny před sezonou 2023.

Plánované akce na pardubických objektech naleznete zde https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/prehled-kulturnich-akcitz_ukonceni-hlavni-sezony-22-pardubicko.doc

Součástí tiskové zprávy jsou přehledy návštěvnosti s porovnáním za roky předchozí, ke stažení také zde: https://www.npu.cz/cs/ups-sychrov/pro-media

Fotografie ke stažení

Související kontakty

Nepodléhá CC

PhDr. Miloš Kadlec

  • ředitel/ka územní památkové správy
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 482 360 003, 603 105 335
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
3/, Sychrov 3
Nepodléhá CC

Mgr. Lucie Bidlasová

  • vedoucí oddělení
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 773 775 944
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS na Sychrově
Zámecký park 1/, Slatiňany