Knihy z osvícených časů

Výstava

  • Státní hrad Nové Hrady ()
  • 1. 5. 2021–31. 10. 2021
  • Základní vstupné 140 Kč. Senioři, mládež, ZTP a ZTP/P 110 Kč. Děti 70 Kč.

Výstava knih z doby osvícenství v knihovně hradu Nové Hrady

V knihovně hradu Nové Hrady můžete vidět výstavu knih z doby osvícenství (konec osmnáctého století), tato výstava je součástí I. prohlídkové trasy. 
Na této prohlídkové trase se můžete blíže seznámit s naším osvíceným šlechticem Janem Nepomukem Buquoyem, který byl silně ovlivněn myšlenkovým proudem osvícenstvíRoku 1772 ve spolupráci s farářem Františkem Kindermannem založil v Kaplici Vzornou venkovskou školu pro děti poddaných a předběhl tak o 2 roky školskou reformu Marie Terezie. Roku 1796, inspirován svým přítelem Jindřichem z Rottenhanu, zřídil v Jakuli teprve druhé lesnické učiliště v Čechách. Podporoval nadané děti ze svého panství při dalších studiích. Roku 1784 nechal postavit moderní chudobinec a sirotčinec (dnes školní jídelna a družina). Založil Buquoyský ústav pro chudé (1779), což nebyla, na rozdíl od předchozího, budova, ale institut, který jako jeden z prvních v Evropě systematicky organizoval péči o nemajetné. Zkušenosti z této činnosti zúročil při reformě chudinských nadací v celé monarchii, kterou Jana Nepomuka pověřil císař Josef II.


Návštěvní doba:
červen      denně mimo pondělí 9.30-16.30  
červenec   denně 9.30-17.00
srpen        denně 9.30-17.00 
září           denně mimo pondělí 9.30-16.00
říjen          út–pá   11.00–15.30
                  so–ne   9.30–15.30 

Základní vstupné 140 Kč. Senioři, mládež, ZTP a ZTP/P 110 Kč. Děti 70 Kč.