PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS - Rok osvícenské šlechty

Vzdělávání

 • Zámek Třeboň - Schwarzenberský sál ()
 • 11. 7. 2021
 • 19.00–20.00

 • 15. 8. 2021–15. 8. 2021
 • 19.00–20.00

 • 19. 9. 2021–19. 9. 2021
 • 19.00–20.00

 • 24. 10. 2021–24. 10. 2021
 • 19.00–20.00

 • 14. 11. 2021–14. 11. 2021
 • 19.00–20.00
 • dobrovolné

Srdečně Vás zveme na 2. ZÁMECKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS,
u příležitosti letošního tematického roku Národního památkového ústavu
ROK OSVÍCENSKÉ ŠLECHTY


Jelikož je zámek od roku 1660 až do roku 1947 spojený s významným jihočeským rodem Schwarzenbergů, budeme se věnovat právě jim...
Odborníci na daná období i šlechtické rody, stejně tak i na aktivity Schwarzenbergů,
přednesou ve Schwarzenberském sále třeboňského zámku svá témata, jimiž budou posluchačům
představeny události a osobnosti, jež utvářely kulturu na knížecích panstvích po 2 vrcholná staletí.

 

ŠLECHTICKÝ ŽIVOTNÍ STYL PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ

přednášky se konají ve Schwarzenberském sále,
vždy od 19.00 hodin, vstupné dobrovolné


neděle 11. července 2021
Pavlína ze Schwarzenbergu: krátký život výjimečné kněžny
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.

Pavlína ze Schwarzenbergu (1774-1810), manželka zakladatele schwarzenberské primogenitury Josefa knížete ze Schwarzenbergu a švagrová slavného maršálka Karla, žije v povědomí veřejnosti jako tragická oběť požáru na rakouském vyslanectví v Paříži, k němuž došlo dne 1. července 1810.

Jistě je tomu tak proto, že tato událost umožnila kněžně ze Schwarzenbergu "život po životě", vytváření a dotváření jejího obrazu, a to vlastně po celé 19. století. Vůči kněžně je to trochu nespravedlivé: nikoli svým skonem, ale především životem byla skutečně výjimečnou ženou. Do vínku dostala výtvarné cítění s malířským nadáním i literární vkus s darem obratné písemné komunikace – její korespondence je skutečným čtenářským zážitkem. Za svůj přijala francouzský model rousseauvské "nové matky", jenž měla možnost vyzkoušet na svých devíti potomcích: osobně se o ně starala, hrála si s nimi, dohlížela na jejich zdravotní stav, na výchovu, vzdělání i socializaci. Být matkou ji evidentně těšilo.

Odpovědný přístup k mateřství ji neodvedl od povinností, s nimiž bylo postavení manželky panujícího knížete rodu Schwarzenbergů spojeno: dostála požadavkům reprezentace, začlenění do společenského života, poradila si s hospodařením, pečovala o svůj "lid". Ve Vídni se přátelila s tehdy slavnou paní de Staël, hrála a navštěvovala divadlo, věnovala se hudbě. Pilně četla a o přečteném přemýšlela. Zasloužila se o založení třeboňského parku. I jako mnohonásobná matka zůstala půvabná a elegantní.

Kněžna Pavlína byla zkrátka typem nadané, obratné a aktivní urozené dámy, která si – možná zatím jen bezděky – uvědomila, že styl života, založený na rodových výsadách, nenávratně skončil.


 

neděle 15. srpna 2021
Liechtensteinský Lednicko-valtický areál
Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

neděle 19. září 2021
Orlický kníže Karel Filip ze Schwarzenbergu a Marie Anna
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

neděle 24. října 2021
Šlechtičtí podnikatelé v 18. století
Bc. Radek Ryšavý, kastelán Vranova nad Dyjí

neděle 14. listopadu 2021
Lékaři ve službách Schwarzenbergů
Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D.


změna termínu a programu
s ohledem na pandemii koronaviru vyhrazena